'Deze manier van samen werken dwingt je om écht naar de kern te gaan, heerlijk!'

Meierijstad

Beleid in beeld
Lees Meer

Meierijstad benaderde Bureau voor Beeldzaken in het kader van de fusie van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. De nieuwe gemeente zocht naar manieren om deze op handen zijnde verandering intern te communiceren naar hun ruim 600 medewerkers. De afgelopen jaren maakten we steeds de essentie van het veranderende beleid zichtbaar middels tientallen kernsessies en communicatiemiddelen. Hieronder een greep kleine uit de oplevering.

'Deze manier van samen werken dwingt je om écht naar de kern te gaan, heerlijk!'

Mirella Jacobs Programmamanager Meierijstad

Zo werkten we de bestuurs- en organisatiefilosofieën uit, brachten de dienstverlening in kaart en maakten we zichtbaar bijvoorbeeld hoe procesmatig werken specifiek voor Meierijstad in zijn werk gaat. Al deze middelen werden gebruikt om intern de vernieuwde ambities of veranderd beleid aan te kondigen. Van verschillende onderdelen maakten we ook filmpjes om de boodschap makkelijker in de organisatie te verspreiden.

Door stapsgewijs op een steeds meer verdiepend niveau de veranderingen visueel te communiceren werd voor elke medewerker helder wat de bedoeling was van de fusie. Er ontstond stukje bij beetje zicht op wat de verandering inhield op hoofdlijnen en wat het effect hiervan zou zijn op de dagelijkse werkzaamheden. De kernsessies hielpen om de denkprocessen zichtbaar te maken en de kern van de veranderingen zichtbaar te maken. De middelen brachten duidelijkheid en houvast tijdens het communicatieproces. Ook bleken ze tijdloos; de platen die je op deze pagina ziet zijn de herziene versies van de middelen die we vijf jaar daarvoor in eerste versies maakten. Ze bleken een belangrijke schakel in deze transitie!