Kern Konsult

De kern van je team
Lees Meer

Leren, exploreren, innoveren, het verbinden van werelden en het vinden van praktische oplossingen voor complexe ontwikkelingsvraagstukken: dat is wat Kern Konsult doet. De adviseurs beschikken over een breed palet aan strategieën, werkvormen, tools en interventies en hebben verschillende eigen werkwijzen ontwikkeld. Ze kwamen naar ons om deze werkwijzen in beeld te brengen, die terugkomen op hun website en in het eigen receptenboek.

Het leidende principe voor de werkwijzen Kern Konsult.
De verbinding tussen de verschillende werkwijzen.
Programmatisch Verbinden, één van de werkwijzen uitgediept.

Annemarie van Gool Organisatieadviseur / procesbegeleider

Om de werkwijzen van elke adviseur in beeld te brengen schoven we tijdens een teamweekend bij hen aan tafel. We voerden een kernachtig gesprek over de inhoud terwijl we de essentie samen vormgaven in een schets. Ook maakten we een overzichtsplaat (‘Missie next level’, de eerste afbeelding van deze casus) waarin alle werkwijzen bij elkaar kwamen.

Hieronder zie je screenshot van de meeste werkwijzen, opgenomen op de website van KernKonsult.nl. De verschillende adviseurs gebruiken onze visuele middelen om op verschillende plekken hun aanpak uit te leggen.