Werken met Bureau voor Beeldzaken geeft focus en helderheid: verbeelden spreekt tot de verbeelding en is de brug naar innovatie en toekomst creëren.

Kern Konsult

Zicht op je visie
Lees Meer

Leren, exploreren, innoveren, het verbinden van werelden en het vinden van praktische oplossingen voor complexe ontwikkelingsvraagstukken: dat is wat Kern Konsult doet. De adviseurs beschikken over een breed palet aan strategieën, werkvormen, tools en interventies en hebben verschillende eigen werkwijzen ontwikkeld. Ze kwamen naar ons om deze werkwijzen in beeld te brengen, die terugkomen op hun website en in het eigen receptenboek.

Het leidende principe voor de werkwijzen Kern Konsult.
De verbinding tussen de verschillende werkwijzen.
Programmatisch Verbinden, één van de werkwijzen uitgediept.

Verbeelden dwingt je om tot de kern te komen. Dat op zichzelf is al leerzaam en het levert ook nog eens prachtige resultaten op.

Rob Coppenhagen Strategisch adviseur, Eigenaar Kern Konsult

Om de werkwijzen van elke adviseur in beeld te brengen schoven we tijdens een teamweekend bij hen aan tafel. We voerden kernachtige gesprekken over de elke inhoud terwijl we de essentie steeds samen vormgaven in verschillende schetsen. Ook maakten we een overzichtsplaat (‘Missie next level’, de eerste afbeelding van deze casus) waarin we alle werkwijzen bij elkaar brachten.

Hieronder zie je screenshot van een aantal werkwijzen, opgenomen op de website. De verschillende adviseurs gebruiken onze visuele middelen om op verschillende plekken hun aanpak uit te leggen. Ook worden de afbeeldingen gebruikt voor het boek Missie Next Level.

Rob Coppenhagen van www.kernkonsult.com:

‘Bureau voor Beeldzaken zetten we regelmatig bij klanten in om visies of nieuwe werkwijzen inzichtelijk te maken. Die beeldtaal sprak ons ook aan voor onze eigen concepten en daarom hebben we hen gevraagd om onze nieuwste concepten voor ons boek Missie Next Level te verbeelden tot praatplaten. Het is altijd een zoektocht om de onderliggende boodschap goed te verbeelden in een begrijpelijke tekening. Dat dwingt je om tot de kern te komen. Samen met een visueel adviseur van Bureau voor Beeldzaken ga je dan in proces om die kern te pakken te krijgen. Dat op zichzelf is heel leerzaam en het levert prachtige resultaten op. De werkwijzen van Kern Konsult en Bureau voor Beeldzaken sluiten perfect elkaar aan, we zijn uit hetzelfde hout gesneden. Samen met onze klanten tot de kern komen, pionieren en de impact op de samenleving helder maken. Hoofd, hart en handen aan elkaar verbinden. Daarom is de samenwerking altijd als vanzelfsprekend.’