Het open gesprek leverde interessante inzichten op en verdiepte zich steeds verder doordat meteen visueel verwoord werd wat we bespraken.

MBO Rijnland

Slimme stakeholdersessies
Lees Meer

Bureau voor Beeldzaken werd ingeroepen om bij te dragen aan de communicatie rondom ‘Expeditie flexibilisering’ binnen MBO Rijnland; de onderwijslogistiek is aan het veranderen richting meer flexibel onderwijs vanuit de student. Verschillende werkpakketten zullen gaan leiden tot een kader voor de colleges waarmee de teams deze verandering kunnen omarmen. Wij werden gevraagd hen te helpen het werkpakket ‘Het team staat om de student heen’ op een uitnodigende, begrijpelijke manier dichter bij de stakeholders (studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders) te brengen zodat zij er daadwerkelijk invulling aan kunnen gaan geven.

De visuele stakeholdersessies zijn voor het programma een belangrijke grondlegger geweest om flexibel onderwijs binnen mboRijnland verder vorm te geven.

Marko Schuuring Projectmanager 'Onderwijslogistiek'

In een voorbereidende kernsessie brachten we samen met de werkgroep de essentie in beeld van een mogelijke werkdag (user journey) van een student op MBO Rijnland. Met behulp van overzichtelijke beelden (zie bovenstaand) en een visueel template (zie onderstaand) gaven we samen de stakeholdersessies vorm en bedachten we hiervoor een gespreksformat. De beelden gebruikten we om de inhoud te introduceren, de template gebruikten we om de gesprekken visueel te faciliteren. Gelijktijdig brachten we de essentie ervan voor iedereen al tekenend in beeld. Na de verschillende rondes waaraan docenten, studenten en SLB’ers deelnamen, brachten we naderhand met de werkgroep de hoofdpunten samen in een concluderend eindbeeld. Hiermee kan men nu intern de vervolgstappen verder zetten.

Het resultaat was een prettige samenwerking waarin we een mooi traject hebben opgezet waarvan precies helder was wat we wilden overbrengen, wat we wilden oogsten en hoe we dat wilden bereiken. We brachten de content tot leven en gingen zichtbaar in gesprek met elkaar. De kernsessie vooraf zorgde voor een gefundeerde gespreksreeks. De template die we daarbij maakten gaf een goede houvast tijdens de sessies met de deelnemers terwijl het tegelijkertijd uitnodigde tot creatief meedenken. Door tijdens deze gesprekken meteen de essentie van de ideeën in beeld te brengen en er vragen over te stellen creëerden we samen hoogwaardige output waarmee we tot overzichtelijke conclusies kwamen (zie bovenstaand beeld). Deze manier van werken is een prachtige manier om te betrokkenheid bij de deelnemers te stimuleren en de creativiteit in zo’n sessie op gang te brengen.